Corrosiekunde


Als gevolg van gewijzigde Bouwbesluit moet in alle bestaande, overdekte zwembaden voor 1 januari 2017 een inventarisatie (wat niet hetzelfde is als een inspectie!) zijn gemaakt van de aanwezigheid van niet-resistent roestvaststaal. U kunt dit natuurlijk uitbesteden aan een extern bureau, maar waarom zou u? De regelgeving is namelijk zodanig opgezet dat u het onderzoek zelf goed en betrouwbaar kunt uitvoeren. U behoeft daartoe alleen, in samenhang met het veiligheidssysteem Bram, de door zwembadspecialisten ontwikkelde cursus Corrosiekunde van de NBZ te volgen. Daarmee bespaart u niet alleen veel geld en tijd, maar bent u er tevens van verzekerd dat de corrosieproblematiek in de toekomst optimaal gewaarborgd blijft. 

Op 1 juli 2016 is door een wijziging van het Bouwbesluit voor zwembaden een onderzoeksplicht voor de toepassing van roestvast staal (RVS) in dragende delen van kracht geworden. Een wettelijke verplichting voor de eigenaar die verder gaat dan eerder gehanteerde richtlijnen, maar daarmee in opzet gelijk ook een stuk overzichtelijker is geworden.

 De ruimten in een zwembad waar in het algemeen hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid en een hoge concentratie vluchtige desinfectiebijproducten aanwezig (kunnen) zijn worden namelijk opgesplitst in twee gebieden. In een van deze gebieden (vlak boven en rondom een zwembassin en de daar aanwezige voorzieningen), is voor dragende delen het gebruik roestvast staal nog steeds mogelijk en toegestaan. Mits deze maar aan bepaalde criteria voldoen en regelmatig worden geïnspecteerd. In het overige gebied mogen daartoe uitsluitend enkele (dure) roestvaststaalsoorten worden toegepast, hetgeen in een zwembad echter maar zelden voorkomt.

Deze vereenvoudiging van de regelgeving maakt ook dat het corrosieonderzoek veel eenvoudiger is uit te voeren. En via de cursus Corrosiekunde van de NBZ is het nu mogelijk om daartoe zelf de benodigde deskundigheid te verkrijgen.

Dit brengt vele voordelen met zich mee. Allereerst het kostenaspect. Het inhuren van een externe deskundige kost al gauw, inclusief BTW en reiskosten, enkele duizenden euro’s. Waarbij deze tijdens het onderzoek alsnog begeleid moet worden door een medewerker die kan aangeven waar zich roestvast stalen onderdelen bevinden. Een eigen corrosiekundige kan in vergelijking met een externe deskundige het onderzoek ook aanmerkelijk sneller en grondiger verrichten. Waarbij deze werkzaamheden tevens beter in de normale bedrijfsvoering zijn in te passen. En risicovolle situaties zijn niet alleen direct bekend, maar kunnen, soms al tijdens het uitvoeren van het onderzoek, direct worden verholpen waardoor weer bespaard kan worden op het (opnieuw) inzetten van hulpmiddelen zoals steigers of hoogwerkers. Bovendien zal in de meeste zwembaden het corrosieonderzoek periodiek moeten worden herhaald. Waarbij genoemde voordelen opnieuw gaan gelden.

De cursus Corrosiekunde van de NBZ is speciaal ontwikkeld door een deskundige die direct betrokken was bij de ontwikkeling van de Europese zwembad corrosienorm. En die namens de gemeente Tilburg ook  toezicht heeft gehouden op de uitvoering van het corrosieonderzoek bij de nieuwbouw van het zwembad Drieburcht.

Na het volgen van deze cursus kan men worden aangemerkt als een ter zake kundig persoon. 

Klikhier voor meer informatie over de opleiding Corrosiekunde