Nieuw! Met ingang van 1 maart 2022

 

Via het STAP-Budget € 1.000 per jaar scholingsvergoeding mogelijk!


De overheid heeft m.i.v. 1 maart 2022 het STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) Budget ingevoerd. Hiermee kan iedere werkende of werkzoekende een scholingsbudget aanvragen om zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
Voor diverse opleidingen van NBZ kun je vanaf 1 maart 2022 dit STAP-Budget aanvragen. 

STAP 1

Hoe weet je of de opleiding van jouw keuze in aanmerking kan komen voor het STAP Budget. Op onze site kun je dit zien doordat het STAP-logo bij de betreffende opleiding vermeld staat. De komende maanden zullen er steeds nieuwe opleidingen toegevoegd worden aan ons STAP aanbod. Op dit moment vallen de basisopleidingen Zweminstructeur en Lifeguard in Zwembaden onder STAP voorwaarden. Let op! De budgetten zijn per periode gelimiteerd. Op = op.

 


STAP 2

Je kunt een STAP-budget aanvragen als je voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:

  • Je hebt dit jaar niet eerder een STAP budget toegekend gekregen. Want je kunt maximaal 1 keer per jaar een scholingsbudget toegewezen krijgen. Let op! dit betekent dus dat als je dit jaar een budget van 250 euro hebt gehad, je aanvullend geen budgetaanvaag meer kunt doen voor het resterende tegoed 750 euro.
  • Je  bent minimaal 18 jaaren nog niet met pensioen.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of je bent werkzoekende
  • De opleiding start binnen 3 maanden na  afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd. Vraag je budget dus in de juiste periode aan! Dit betekent dus dat je jezelf voor een opleiding al vroeg in kunt schrijven maar dat je het budget pas later (2 tot 3 maanden voor startdatum) aan gaat vragen.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen ander vergoedingen dus: geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen

STAP 3

Schrijf jezelf in voor een opleiding die in aanmerking kan komen voor het STAP-budget. Ben je ingeschreven en wil je dit budget aan gaan vragen? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar info@nbz.nl. Je ontvangt het 
STAP aanmeldingsbewijs. Dit formulier heb je nodig voor STAP 4.

STAP 4

Vraag je STAP budget aan bij UWV. Vanaf 1 maart kun je via het UWV STAP-portaal  scholingssubsidie aanvragen. Hiervoor heb je ons STAP aanmeldingsbewijs nodig (zie STAP 3). Het UWV kent het scholingsbudget toe als je voldoet aan de voorwaarden (zie stap 2). Het budget wordt rechtstreeks aan de opleider betaald. Vraag je budget aan bij aanvang van een nieuw subsisieperiode (er zijn er 6 per jaar) , want op = op!

 

Folder met belangrijkste informatie STAP budget

 

De beroepsopleiding tot allround zwembadmedewerker:

De springplank naar een nieuwe carrière!