Via het STAP-budget €1.000,- per jaar scholingsvergoeding mogelijk

De overheid heeft het STAP (Stimulering ArbeidsmarktPositie) Budget ingevoerd. Hiermee kan iedere werkende of werkzoekende een scholingsbudget aanvragen om zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Voor diverse opleidingen van NBZ kun je dit STAP-Budget aanvragen.

STAP 1

Hoe weet je of de opleiding van jouw keuze in aanmerking kan komen voor het STAP Budget. Op onze site kun je dit zien doordat het STAP-logo/button bij de betreffende opleiding vermeld staat. Zowel de STAP-budget aanvraagperiodes als startdata van de opleidingen bepalen of er budget aangevraagd kan worden. Daarom kun je ook bij de opleidingsagenda van de opleidingen zien welke geplande opleidingen hiervoor in aanmerking komen; de button STAP-budget is hier toegevoegd. Let op! De budgetten zijn per periode gelimiteerd. Op = Op.

STAP 2

Je kunt een STAP-budget aanvragen als je voldoet aan de volgende vijf voorwaarden:

  • Je hebt dit jaar niet eerder een STAP budget toegekend gekregen. Want je kunt maximaal 1 keer per jaar een scholingsbudget toegewezen krijgen. Let op! dit betekent dus dat als je dit jaar een budget van 250 euro hebt gehad, je aanvullend geen budgetaanvaag meer kunt doen voor het resterende tegoed 750 euro.
  • Je  bent minimaal 18 jaar en nog niet met pensioen.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of je bent werkzoekende
  • De opleiding start tussen 1 maand en 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd. Vraag je budget dus in de juiste periode aan! Dit betekent dus dat je jezelf voor een opleiding al vroeg in kunt schrijven maar dat je het budget pas later (2 tot 3 maanden voor startdatum) aan gaat vragen.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen ander vergoedingen dus: geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen

STAP 3

Schrijf jezelf in voor een opleiding die in aanmerking kan komen voor het STAP-budget. In de week voor de eerstvolgende STAP Budget aanvraagperiode ontvang je via de mail jouw persoonlijke STAP aanmeldingsbewijs. Dit formulier heb je nodig voor STAP 4.

STAP 4

Vraag je STAP budget aan bij UWV. Je kunt via het UWV STAP-portaal  scholingssubsidie aanvragen. Hiervoor heb je ons STAP aanmeldingsbewijs nodig (zie STAP 3). Het UWV kent het scholingsbudget toe als je voldoet aan de voorwaarden (zie stap 2) en het budget nog niet op is. Het budget wordt rechtstreeks aan de opleider betaald. Vraag je budget aan bij aanvang van een nieuw subsidieperiode (er zijn er 6 per jaar) , want op = op!

Nb. Je kunt op elke nieuwe subsidieaanvraagdatum (er zijn er dus 6 per jaar) al ruim vóór 10:00 uur inloggen op het STAP-portaal van UWV. Je wordt dan willekeuring in de wachtrij geplaatst. Na aanvraag beslist UWV of je het STAP-budget krijgt toegewezen.

Mail ons Bel ons