Assistent Instructeur Zwem ABC

Binnen een zwemvereniging speelt het eigen kader een belangrijke rol. Vaak wordt al op een jonge leeftijd een beroep gedaan op de eigen leden. Voor het jeugdkader van 14 tot en met 17 jaar is er een speciale opleiding waarin de basisvaardigheden voor instructie van het Zwem ABC aan bod komen. Hiermee kan de jeugdinstructeur de Instructeur Zwem ABC tijdens de zwemlessen ondersteunen. Deze opleiding wordt alleen incompany verzorgd.
  • Inhoud
  • Planning
  • Inschrijven
  • Examen
  • Structuur
  • Download & Links

Instapvoorwaarden
Voor leden van de zwemvereniging.

Studieduur en stage
De opleiding bestaat uit 5 lesdagen of -avonden van ieder 3 uur (waarvan 2 uur theorie en 1 uur praktijk/ eigen vaardigheid). Nadat de lesdagen zijn afgerond wordt er 24 klokuur stage gelopen. Deze 24 uur is verdeeld in 10 klokuren assisteren en 14 klokuren zelfstandig lesgeven (onder leiding van een instructeur Zwem ABC). Daarnaast dienen er 5 competentieopdrachten te worden uitgewerkt.

Extra begeleiding Instructeurs Zwem ABC i.v.m. stage jeugdleden
Naast het opleiden van de jeugdleden behoort extra begeleiding en aansturing van de instructeurs van de vereniging bij deze scholing. In 3 uur tijd krijgen de instructeurs van de vereniging uitgelegd hoe zij de jeugdleden in hun stageperiode kunnen begeleiden.

Onderwerpen opleiding Jeugdinstructeur Zwem ABC voor verenigingen
- opbouw van de les
- zwemslagen en -vaardigheden
- technische begrippen 
- mogelijke fouten en hoe corrigeer je die
- hoe ga je om met leerlingen
- opdrachten van de instructeur Zwem ABC kunnen uitvoeren
- C- diploma van het Zwem ABC inclusief popduiken

Afronding en certificering
De opleiding wordt afgesloten met een bewijs van deelname. Deze wordt verstrekt indien alle lessen gevolgd zijn, het C diploma van het Zwem ABC (inclusief popduiken) is behaald en de stage- en competentieopdrachten met een voldoende beoordeeld zijn.
Het bewijs van deelname geeft (met een geldigheid van 60 maanden) vrijstellingen voor de basisberoepsopleiding Instructeur Zwem ABC. Lees hier meer over de opleiding Instructeur Zwem ABC

Start
Met deze incompany training kan, in overleg, elk moment gestart worden.

Cursuskosten
Deze incompany is maatwerktraining. Prijs op aanvraag.
Neem contact op met ons op via 073 612 40 61 of info@nbz.nl.

Inschrijven nieuwsbrief