Kwaliteit voorop

Onze branche-erkende opleidingen voldoen aan de hoge standaard die de branche stelt plus extra standaarden die we zelf stellen.

Dit wordt bewaakt door onderstaande samenwerkingspartners. Klik op de naam om naar de website van onze samenwerkingspartner te gaan.

Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ)

Dé brancheorganisatie voor zwemmend Nederland. Zij stellen kwaliteitscriteria aan opleiders en docenten. Daarnaast bewaken zij de kwaliteit van onze beroepsopleidingen door o.a. het toezichthouden op de examinering van onze cursisten. Naast licentiering zorgt NRZ zorgt ook voor de certificering. Zij geven de certificaten Lifeguard in Zwembaden (CE1), Zweminstructeur/ Lesgever zwem ABC (CE3) en Begeleider Recreatie (CE2) en het Diploma Allround Zwembadmedewerker uit.

Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)

Middels een periodiek terugkerende Audit staan we al jarenlang ingeschreven in dit Register als opleider. Het deel van onze docenten die werken als zelfstandige, staan hier ook ingeschreven. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Nederlandse Raad voor Training en opleiding (NRTO) 

Erkenning voor kwaliteit en professionaliteit!  NBZ bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat onze organisatie voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders. Zie voor meer informatie www.nrto.nl/keurmerk of bekijk de animatie https://vimeo.com/249786054

Reddingsbrigade Nederland

De Reddingsbrigade Nederland geeft (o.a.) de certificaten Zwemmend Redden voor Zwembaden uit en houdt toezicht op de examens. NBZ heeft verschillende docenten/instructeurs die zijn gelicentieerd door Reddingsbrigade Nederland als examinator Zwemmend Redden voor Zwembaden. Hiertoe volgen zij periodieke trainingen om deze licentie geldig te houden.

NIKTA

NIKTA is sinds 2003 de grootste certificatie-instelling van Nederland die persoonscertificaten Acute Zorg (EHBO) uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024. Door een EHBO examen bij NIKTA te halen is men verzekerd van een certificaat die voldoet aan de strengste Europese wetgeving. NBZ heeft door NIKTA gecertificeerde EHBO instructeurs voor de opleiding Medic Fire & First Aid EHV Allround (basis en herhaling).

WiZZ

NBZ is als kennispartner aangesloten bij de Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen, die zijn georganiseerd in de WiZZ.  Hiermee wordt kennis gedeeld en een breed draagvlak gecreëerd. WiZZ-leden krijgen daarnaast ook nog eens 10% korting bij opleidingen en trainingen van NBZ.

Sinds 1 januari 2017 behartigt WiZZ de belangen van alle werkgevers in zwembaden en zwemscholen in Nederland. WiZZ doet dat op een eigentijdse wijze als een moderne werkgeversvereniging.

UWV

NBZ heeft een scholingscontract met UWV. Dit houdt in dat de Basisberoepsopleidingen (Lifeguard, Zweminstructeur  en doelgroepopleidingen) door het UWV vergoed kunnen worden. Informeer bij uw jobcoach/contactpersoon/adviseur bij het UWV of u hiervoor in aanmerking komt.

Daarnaast loopt ook het STAP-Budget via het UWV portaal. Met dit STAP-Budget is voor veel van onze opleidingen subsidie tot € 1.000 per jaar mogelijk.

Mail ons Bel ons