Fiscale en financiële voordelen


Belastingdienst:
Studiekosten en andere scholingsuitgaven
U mag uw studiekosten en andere scholingsuitgaven vaak onder voorwaarden opgeven bij uw belastingaangifte. Neem voor de actuele fiscale mogelijkheden contact op met uw belastingadviseur of de belastingtelefoon 0800 - 0543. 

Of  klik hier voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

KIKK Recreatie:
Met de regeling tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die zijn aangesloten KIKK recreatie. Heb jij of heeft je medewerker een cursus gevolgd uit de cursuscatalogus, dan kun je een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. De cursussen uit de cursuscatalogus worden elk jaar getoetst op kwaliteit en toepasbaarheid voor alle voorkomende werkzaamheden uit de branche.
Klik hier voor meer informatie. 

EHBO verzekeringen:
Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking.
Het kan voorkomen dat verzekeraars alleen cursussen vergoeden die worden verzorgd door specifieke zorgverleners. 
Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar voor de verschillende organisaties waarbij je een certificaat/diploma kunt halen.
Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars. 

Mogelijke financiële tegemoetkoming gemeenten:
Informeer bij het UWV en/of bij uw gemeente of er mogelijke tegemoetkomingen zijn voor uw studiekosten.

Uitzendbureau:
Bent u uitzendkracht? Vraag bij uw uitzendbureau naar eventuele mogelijkheden voor de financiering van scholing.