Fiscale en financiële voordelen


Nieuw per 1 juli 2018! UWV heeft nu ook scholingsbudget voor WW-gerechtigden
NBZ heeft een scholingscontract met UWV. Dit houdt in dat de Basisberoepsopleidingen (Lifeguard, Instructeur Zwem ABC, en doelgroepopleidingen) door het UWV vergoedt kunnen worden. Nieuw per 1 juli 2018 is dat het UWV ook budget heeft voor WW-gerechtigden. Informeer bij uw contactpersoon bij het UWV of u hiervoor in aanmerking komt.

Belastingdienst:
Studiekosten en andere scholingsuitgaven
U mag uw studiekosten en andere scholingsuitgaven vaak onder voorwaarden opgeven bij uw belastingaangifte. Neem voor de actuele fiscale mogelijkheden contact op met uw belastingadviseur of de belastingtelefoon 0800 - 0543. 

Of  klik hier voor meer informatie op de website van de belastingdienst.

KIKK Recreatie:
Met de regeling tegemoetkoming cursuskosten (TC) stelt KIKK recreatie elk jaar een subsidiebudget beschikbaar voor scholing van werknemers die zijn aangesloten KIKK recreatie. Heb jij of heeft je medewerker een cursus gevolgd uit de cursuscatalogus, dan kun je een tegemoetkoming in de kosten aanvragen. De cursussen uit de cursuscatalogus worden elk jaar getoetst op kwaliteit en toepasbaarheid voor alle voorkomende werkzaamheden uit de branche.
Klik hier voor meer informatie. 

EHBO verzekeringen:
Omdat zorgverzekeraars preventieve zorg steeds belangrijker vinden, zijn er meerdere verzekeraars die een EHBO- of reanimatiecursus vergoeden vanuit een zorgverzekering met een aanvullende dekking.
Het kan voorkomen dat verzekeraars alleen cursussen vergoeden die worden verzorgd door specifieke zorgverleners. 
Raadpleeg je eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar voor de verschillende organisaties waarbij je een certificaat/diploma kunt halen.
Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars. 

Mogelijke financiële tegemoetkoming gemeenten:
Informeer bij bij uw gemeente of er mogelijke tegemoetkomingen zijn voor uw studiekosten.

Uitzendbureau:
Bent u uitzendkracht? Vraag bij uw uitzendbureau naar eventuele mogelijkheden voor de financiering van scholing.