Medic Fire & First Aid Basisopleiding

Het Medic Fire & First Aid® Europe Training Center geeft u in 3 lesdagen een officiële EHBO cursus inclusief AED en reanimatie voor volwassenen, kinderen en zuigelingen.

Deze EHBO cursus bestaat uit basis eerste hulpverlening (EHV), inclusief de module verbandleer en kleine ongevallen. Daarnaast leert u het uitoefenen van levensreddende handelingen (BLS) zoals reanimeren en het gebruik van een AED. Alles geheel conform de eisen van lokale wetgevingen, ARBO en BHV.
  • Inhoud
  • Planning
  • Inschrijven
  • Examen
  • Structuur
  • Download & Links

Klik op bovenstaande tabbladen voor meer informatie over planning, inschrijven enz.

Doelstelling
Deze MEDIC Fire & First Aid® Europe EHV cursus geeft de eerste hulpverlener de kennis en vaardigheden om vrijwel direct na een ongeval snel en effectief te kunnen handelen. Als voorpost van huisartsen en ziekenhuizen wordt de eerste hulpverlener opgeleid volgens het ABCDE protocol en leert de eerste hulpverlener het slachtoffer te stabiliseren in afwachting van de gewaarschuwde professionals, zoals de ambulancedienst.

Instapvoorwaarden
De minimale leeftijd is 16 jaar. Geen voorkennis vereist.

Studieduur & stage
Totaal 3 lesdagen van 7 uur op locatie. Plus 7 tot 10 uur zelfstudie en het het maken van 4 competentie opdrachten.
Stage is niet van toepassing.

Cursusmateriaal 
Het cursusmateriaal is bij de cursusprijs inbegrepen. Deze wordt uitgereikt op de 1e lesdag.

Onderwerpen
In de basiscursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 
• 5 belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
• Stoornissen in het bewustzijn
• Stoornissen in de ademhaling
• Stoornissen in het bewustzijn en ademhaling
• Benaderingsprotocol
• A-B-C-D-E-X protocol
• Stabiele zijligging, buik naar rugligging
• Beademen, reanimeren en AED gebruik óók voor kinderen en zuigelingen
• Zeer ernstige bloedingen
• Shock
• Uitwendige wonden
• Brandwonden
• Kneuzing en verstuiking
• Ontwrichting en botbreuken
• Oogletsel
• Vergiftiging
• Elektriciteitsongevallen
• Letsel door koude en warmte
• Vervoer over korte afstand
• Verband- en hulpmiddelen
• Speciale verbanden
• Kleine ongevallen
• Het menselijk lichaam

Afronding & certificering
Zie tabblad examen Op de derde en laatste lesdag zijn de 4 competentie opdrachten met een voldoende beoordeeld door de docent, dien je in de praktijk het geleerde te tonen en is er een online theorie-examen. Bij voldoende beoordeling van deze drie onderdelnem ontvang je het certificaat Eerste Hulpverlener (Allround) van NIKTA
Het Medic Fire & First Aid® Europe EHV certificaat wordt Internationaal en Europees erkend.  Klik hier om naar de website van MFFA Europe te gaan.

Geldigheid
Een Medic Fire & First Aid® Europe EHV certificaat heeft een officiële geldigheidsduur van 12 maanden. Om de geldigheid van het certificaat te behouden dient er jaarlijks een herhalingscursus te worden gevolgd.> meer info

Cursuskosten
Een Medic Fire & First Aid® Europe EHV cursus kost € 395,00 per cursist inclusief lesmateriaal, examen en certificering. Deze opleiding is onderdeel van de BasisBeroepsOpleiding en daarom vrijgesteld van BTW.
Een Medic Fire & First Aid® Europe EHV herhalingscursus kost € 151,25 per cursist. Dit is inclusief 21% BTW en lesmateriaal, inclusief examen en certificering.

Heb je een aanvullende ziektekostenverzekering? Dan is het mogelijk dat je de opleiding vergoed kunt krijgen.
Klik hier voor alle mogelijke financiële voordelen.

In-Company opleidingen zijn eveneens mogelijk. Neem hiervoor contact op met NBZ.

Start:
De opleiding wordt een aantal keren per jaar aangeboden. Klik op het tabblad Planning bovenin deze pagina voor de planning.