De Begeleider Recreatieve Zwemactiviteiten verzorgt recreatieve activiteiten, die aansluiten op de motieven en doelen van de specifieke (groepen) deelnemers. Met deze opleiding bn je nog breder inzetbaar om doelgroepen te begeleiden.

Inhoud

Doelstelling

Na het afronden van deze opleiding ben je in staat om recreatieve activiteiten te verzorgen die aansluiten op de motieven en doelen van de specifieke (groepen) deelnemers. Je let daarbij op de veiligheid van de deelnemer en voorkomt risicovolle situaties.

Instapvoorwaarden

Je bent in het bezit van een Instructeur Doelgroep certificaat waarvoor je ook stage/praktijkexamen hebt gedaan. Zoals bv. Instructeur Ouder en Kind, Aqua Fitness Instructeur, Zwemmen en Gezondheid, enz.

Nb. Heb je wel een Instructeur Doelgroep certificaat maar zonder stage/praktijkexamen (bijvoorbeeld Waterbootcamp Instructor) neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.


Studieduur

3 online sessies van 2 uur.

Stage

Er dienen 4 competentieopdrachten gemaakt te worden.
Deze kunnen thuis en in het zwembad worden voorbereid en uitgewerkt.

Er is verder geen stage gekoppeld aan dit algemene deel van Begeleider Recreatie (CE2 deel 1)
NB. de stage vervul je namelijk bij deel 2 van het certificaat Begeleider Recreatie: bij de doelgroep instructeur (CE2 deel 2)


Onderwerpen

  • Het opzetten van activiteiten
  • Het organiseren van een evenement
  • De omgang met bezoekers in het zwembad; hun motieven, wensen, beweeggedrag en (on)mogelijkheden.

In het algemene deel ga je aan de slag met (basis)kennis over onder andere motieven en kenmerken van deelnemers, motorisch leren, de rol van de begeleider, trainingsleer, spelvormen, organisatievormen, doelgroepen algemeen en activiteiten plus de organisatie van evenementen.

Afronding

Toetsing

Begeleider Recreatie CE 2 (Deel 1 algemeen plus deel 2 doelgroep instructeur samen!) wordt afgerond met een groepsgesprek. Hiervoor moet je dus naast dit algemene deel ook een Doelgroep Instructeur inclusief stage/praktijkexamen hebben afgerond.

Om aan het afsluitende theorie-examen CE2 te mogen deelnemen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt 7 Competentieopdrachten (4 algemene opdrachten en 3 opdrachten gericht op jouw specialisatie gemaakt en met een voldoende afgerond.
  • Er zijn minimaal vier lessen door jou gegeven in een doelgroep specialisatie en met een voldoende beoordeeld.

Let op! Om aan het afsluitende theorie-examen te mogen deelnemen moet je dus een geldig ZRZ certificaat van Reddingsbrigade Nederland te tonen plus een geldig EHBO/MFFA certificaat volgens lijst examenraad (hiervan mag niet afgeweken worden). Deze zijn geen onderdeel van de opleiding. Lees daarom alle informatie onder deze link goed door.

Cetificaat

Wanneer alle alle examenonderdelen positief beoordeeld zijn ontvang je het certificaat CE2 Begeleider Recreatieve Activiteiten van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Dit certificaat is onderdeel van het Allround Diploma.

Lesmateriaal

Lesmateriaal

Er wordt gebruik gemaakt van een online leeromgeving

Investering

Investering

Cursusgeld (inclusief digitale leeromgeving)

€ 450

Examengelden

Theorie examen € 135 plus
Praktijkexamen allround € 100 ***

*** we gaan er vanuit dat je al eerder een praktijkexamen voor een doelgroepspecilisatie hebt gedaan.
Zo niet: de kosten voor een extra praktijkexamen doelgroep plus beoordeling examendossier/map zijn dan aanvullend € 135

Wil je weten welke mogelijkheden er zijn om je opleiding te financieren?!

a href=”https://www.nbz.nl/financiele-voordelen/” title=”Klik hier voor alle financiële mogelijkheden” alt=”Klik hier voor alle financiële mogelijkheden”>Klik hier voor alle financiële mogelijkheden</a

Deze cursus is onderdeel van het allround diploma, klik op de knop om hier meer over te lezen.

Lees meer

Planning

Planning

Wordt gepland bij voldoende belangstelling.

Wil je de opleiding Begeleider Recreatie graag volgen? Laat het ons weten en schrijf je hieronder in voor de opleiding met de fictieve datum 31-12-2024.

Je ontvangt dan bericht zodra er weer een opleiding is gepland. Je beslist op dat moment pas of je jezelf daarvoor definitief in wilt schrijven (of niet).

Nb. indien er concreet een opleiding gepland is vind je deze hieronder in de opleidingsagenda. Inschrijven is dan mogeljik!

Opleidingsagenda bekijken

Opleidingsagenda

Ik heb interesse voor de opleiding Begeleider Recreatieve Zwemactiviteiten CE2 algemeen deel

Locatie:

Datum: dinsdag 31 december 2024

Aantal sessies: 1

Inschrijven

Kwaliteit voorop

Samen met onze partners

Kwaliteit maken kunnen wij niet alleen. Dat doen wij samen met onze partners. Zo besteden wij onder andere onze examinering uit aan de brancheorganisatie en dragen wij het NRTO-keurmerk.

Hieronder zie je logos van onze opleidingspartners. Meer weten over onze samenwerkingen? Klik dan hier.

Mail ons Bel ons